Reineta de Canadà

Reineta de Canadà

Varietat molt antiga amb origen francès

Models *Preus amb IVA inclòs

Categoría: Pomeres

FRUIT

Fruit gros, aplanat, boterut, irregular, ple de grosses puntuacions. La pell és groga amb difuminats vermell-bronze on hi toca el sol, amb un rovellat més o menys extens on hi ha el pecíol. La polpa de color groguenca és bastant sucosa, fina, ensucrada, acídula, aromàtica i d’òptimes qualitats gustatives. Madura a principis de setembre fins a l’octubre.

DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE

Varietat molt antiga amb origen francès, citada el 1.771 pel francès Andrieaux. Arbre vigorós amb port expansiu, lent a l’hora de fructificar, mitjanament resistent al motejat.

CONSELLS

No es conserva durant gaire temps.

SINÒNIMS

Renetta del Canadà, Reinete de Canada, Canada Pippin, Tortezzo, Weisserrenette.