Magraner vinós

Magraner vinós

Fruit gros, granes de color vermell vinós, molt dolç i sucós

Models *Preus amb IVA inclòs
*Producte no disponible

Categoría: Magraner

FRUIT

Fruit gros, granes de color vermell vinós, molt dolç i sucós.

DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE

Arbust de poc vigor, típic de les zones mediterrànies. Es fa servir també com a tanca vegetal defensiva.

MADURACIÓ

Madura a l’octubre.