Pomera (-20% descompte)

Pomera (-20% descompte)

Astrakan vermella, Bella de Boskoop, Bellesa de Roma, Camosa, Comosa,cor glaçat, del ciri, gravenstein vermella, palau de bisbe, reinetes varies, ....

Models *Preus amb IVA inclòs

Categoría: Pomeres

DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE

Aquesta temporada, les següents varietats de pomera d'un any s'han barrejat: Astrakan vermella, Bella de Boskoop, Bellesa de Roma, Camosa, Comosa,cor glaçat, del ciri, gravenstein vermella, palau de bisbe, reinetes varies, .... Us animem a plantar una d'aquestes pomeres i a identificar junts quina varietat és.